OM OSTEOPATI

Osteopati – Manuell medicin
Osteopati är nytt och okänt för många svenskar. Utomlands i länder som Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland och USA är det däremot en utbredd, välkänd och erkänd medicinsk behandlingsform, som kan sammanfattas med orden manuell medicin.

 

Osteopati bygger på att kroppen är en enhet där alla delar hänger ihop och är beroende av varandra. Den manuella medicinens uppgift är att rätta till kroppens obalanser och skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående. När kroppen är i balans finns nämligen den optimala utgångspunkten för god hälsa.

Osteopatins tre grundprinciper:
 
• Kroppen är en helhet
• Kroppen har en självläkande förmåga
• Kroppens struktur och funktion är sammanlänkade