Ekipagebehandling

Jag kan behandla både dig som ryttare och din häst vid samma tillfälle, jag har med en behandlingsbänk. Ibland är ryttaren en viktig del av de dysfunktioner man hittar hos hästen. Genom att gå igenom hela ekipaget kan vi snabbare komma tillrätta med eventuella problem.

Häst     +

Din häst kan ha rörelseinskränkningar. Det kommer att påverka dig och din kropp

Ryttare  =

Du som ryttare kan också ha rörelseinskräningar. Det kommer att påverka din häst.

Ekipage

Dina och din hästs rörelseinskränkningar kommer att påverka varandra. Dessa mönster kan vi bryta genom att behandla både dig och din häst.