Upphakningar i baklnän

I bland kommer jag till hästar med upphakningar i ena eller båda baklnäna. . Det är inte ovanligt på unghästar, också väldigt vanligt på Islandshästar som ofta är väldigt rörliga i sina leder.

Nästan alltid på dessa "hakhästar" så finner jag bäcken med dysfunktioner i höft och s/i leder. När man återetablerat funktionen försvinner upphakningarna ofta omedelbart. Knäleden återfår sitt rätta läge och hästen kan röra sig med sin fulla naturliga mekanik.

Källa: mina egna observationer och upplysningar från olika hästägare

En bild från ett fint stall kommer här också

Cindy=)